top of page
64972311_426170474886360_414868424895129
COOLLAGE 

Charitativní projekt, který vznikl ve spolupráci s dobročinnými obchody zastřešující Domov pro seniory Sue Ryder. Součástí se stala také organizace Elpida.

Principem je recyklace vybraných oděvů ze druhé ruky, které byly věnovány do Sue Ryder za účelem prodeje a následného výdělku Domovu pro seniory v pražské Michli.

Kolekce byla uvedena zpět do prodeje v pražských dobročinných obchodech a výtěžek z ní putoval na potřebnou péči pro seniory. Záměrem projektu je také rozšířit povědomí o tomto systému a přivést do těchto obchodů širší spektrum zákazníků.

Na projektu se podílelo i pět konkrétních dam – klientek z Domova, které se tak v průběhu několika měsíců a pravidelné osobní komunikace s autorkou staly patronkami jednotlivých oděvů z kolekce. Kolekce je koláží jejich osobností.

/

Charity project was established in collaboration with the charity shops of the retirement home Sue Ryder. The organization Elpida is also part of this project.

The principle of the project was the recycling of selected second-hand clothes that were donated to the Sue Ryder charity shops for the purpose of selling them and earning money for this retirement home in Michle (Prague).

The collection went back to charity shops and sold. Earnings was used for necessary aids and services for seniors. Next to creative part of the work, aim of the project is also to increase awareness about this circle system and bring a wider range of customers into the charity shops.

On the project cooperated five old ladies from retirement home, who become patrons of individual garments from the collection during a several months and regular personal communication with the designer. The collection is their personality collage.

photo SHOTBY.US, Martin Kašpar

64984166_433494767487264_478556831057182
60896267_408973206606087_211471304753152
61190047_408958229940918_156777184597167
60959899_412430172927057_187812373035430
69994639_468941800609227_257370623813091
65693873_433511367485604_679135411982408
70496460_468939703942770_318792625125169
65522127_433493697487371_221711318965131
61327162_409310566572351_651331727302380
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page